Moped klass 1 (AM)

Allmän information

Utbildningen för mopedkort är teoretisk och praktisk och innefattar sex teorilektioner på trafikskolan samt 6 körlektioner. Därtill studerar Du självständigt vid våra datorer eller med hjälp av frågepärmar. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov vid trafikverket. Vi håller utbildning året om men kommer inte att köra när det är halt.

Teoriundervisning

Du skall delta i sex lärarledda lektioner. Därefter tar du ansvar för din utbildning och arbetar självständigt med hjälp av de studiehjälpmedel vi förser dig med.

Praktik

Du får köra moped på bana och i trafiken. Vi följer med på mopeden eller på en motorcykel bakom och lär ut hur du skall ta dig fram på ett säkert sätt såväl i stadstrafik som på landsbygden. du skall köra 3 gånger och varje lektion är 80 minuter. Varje elev utbildas individuellt med radiokommunikation mellan lärare och elev.

Distansundervisning

Vi erbjuder möjlighet att studera på distans med en internetuppkopplad dator utan extra kostnad. Även om du jobbar på distans måste du komma till teori- och körlektionerna.

Prov

Trafikskolan ansvarar för utbildningen och rapporterar dig till transportstyrelsen när du uppnått utbildningskravet. Provet avlägger du hos Trafikverket. Efter ungefär en vecka får du ditt körkort (AM).

Kravet för att trafikskolan skall rapportera Dig är följande:

1. Du skall ha kört samtliga lektioner
2. Du skall ha deltagit i samtliga teorilektioner (lämnat in teorilappen)
3. Kursavgiften skall vara betald

ÖVERSIKT MOPED KLASS 1 (AM)

Lärarledd teoriutbildning: Ja, totalt 10 timmar
Praktik: 3 tillfällen x 80 min (motsvarar 6 körlektioner)
Material: Ingår
Kursstart: Nästa kursstart v 26 samt 31.
Föranmälan: Ja
Riskutbildning: Nej
Pris för denna utbildning: 5900kr
Kontaktperson för mopedutbildningen: Martin Aronsson

En duktig mopedföarre kan köra sakta utan att sätta ned fötterna
Att bromsa är bland det viktigaste en mopedförare skall öva på. Bromsningen skall vara effektiv utan att förlora kontrollen.
Du blir ingen färdigutbildad mopedförare, men troligtvis vet Du vad Du behöver tänka på så att Du klarar Dig i trafiken.
I vår datasal arbetar Du självständigt eller tillsammans med en kompis bland annat med hjälp av våra datorer.