Riskutbildning del 2 för bil (B)

Allmän Information

Riskutbildningen är en del av körkortsutbildningen. Riskutbildningen är obligatorisk och måste vara genomförd innan provet på Trafikverket. Det är obligatoriskt att delta för den som skall ta körkort med behörighet A eller B. Detta gäller även den som har körkort, t.ex. har AM men söker B. Även den som tar om sitt körkort skall genomgå utbildning, även om man tidigare deltagit i Riskutbildning.

Innehåll

Riskutbildning del 2 handlar om hastighet, säkerhet, risksituationer och körning under särskilda förhållanden. Riskutbildningen ska ske i slutskedet av körkortsutbildningen. Det är viktigt att du kan manövrera fordonet så att du tillgodogör dig utbildningsmomenten. Utbildningen är cirka tre timmar och består av praktiska riskutbildningsmoment på banan samt genomgång och diskussion i säkerhetshall.

Krav

För att bli godkänd krävs också att du deltar och visar ett engagemang i utbildningen. Vid utbildningstillfället krävs det att du kan legitimera dig. Godkänd legitimation är Pass, körkort och annan godkänd legitimation försett med välliknande foto.

Utbildare

Denna del av riskutbildningen finns numera i Uddevalla. Utbildningen anordnas av Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter på Glimmingen i Uddevalla.

Bokning

Trafikskolan bokar utbildningen i samråd dig när du uppnått landsvägsövningarna.

Översikt Riskutbildning del 2

Lärarledd undervisning: 3 timmar
Praktik: Ja
Material: Nej
Närmaste kursstart: Kontakta din lärare!
Föranmälan: Ja, obligatoriskt
Tillgång till trafikskolans studiehjälpmedel: Nej
Distanstester via internet: Nej
Pris för denna utbildning: Se prislista
Kontaktperson Riskutbildning Del 2: Fyrbodals Trafik och riskövningscenter