Riskutbildning del 1 för bil (B)

Allmän information

Riskutbildningen är en del av körkortsutbildningen. Riskutbildningen är obligatorisk och måste vara genomförd innan provet på Vägverket. Det är obligatoriskt att delta för den som skall ta körkort med behörighet A eller B. Detta gäller även den som har körkort, t.ex. har B men söker A eller har AM men söker B. Även den som tar om sitt körkort skall genomgå utbildning, även om man tidigare deltagit i Riskutbildning.

Innehåll

Kursen omfattar riskbeteenden, alkohol och droger. Utbildningen gästas alltid av en föreläsare från föreningen KRIS som utifrån ett mycket personligt perspektiv berättar om droganvändning och missbruk knutet till bilkörning.
Riskutbildning 1 B (Bil)
Riskutbildning 1 är en teoretisk utbildning som bygger på att Du som elev skall få en djupare förståelse för de risker som omger oss trafikanter och vilka psykologiska mekanismer som bidrar till att vi tar medvetna risker i trafiken.

Krav

För att bli godkänd krävs också att du deltar och visar ett engagemang i utbildningen. Vid utbildningstillfället krävs det att du kan legitimera dig. Godkänd legitimation är Pass, körkort och annan godkänd legitimation försett med välliknande foto. På riskutbildning del 1 är undervisningsspråket svenska

Plats

Utbildningen håller vi i trafikskolans teorisal.

Bokning

Kontakta oss via mail eller telefon!

Översikt Riskutbildning 1 B

Lärarledd undervisning: 4 timmar
Praktik: Nej
Material: Ja, bok ingår
Närmaste kursstart: Se schema
Föranmälan: Ja, obligatoriskt
Tillgång till trafikskolans studiehjälpmedel: Nej
Distanstester via internet: Nej
Pris för denna utbildning: Se prislista
Kontaktperson Riskutbildning Del 1 B: