Utökad B (B96)

Detta är en utbildning för dig som behöver ha en totalvikt på bil och släp på max 4250 kg. Vi kan hjälpa till med fordon vid prov.