Priser & Betalning

Klicka här för prislista i pdf-format

PRISLISTA FÖR EINAR SVENSSONS TRAFIKSKOLA AB

Priser inkluvsive MOMS, Körlektion Bil 40 min. Körlektion bil 40 min. , körlektion MC 80 min.

PERSONBIL

Bilpaket 1

Inskrivningsavgift, komplett teoriutbildning och 3 körlektioner, 3 375 kr

Bilpaket 2

Inskrivningsavgift, komplett teoriutbildning och 5 körlektioner, 4 550 kr

Tillkommer:

Enkel körlektion, förskottsbetalning, BIL, 600 kr

Hyra vid körprov Trafikverket, 800 kr

MOTORCYKEL

MC körlektioner är 80 min.

MC-paketet

Inskrivningsavgift, datatester, 3*80 min. körlektion och MC-bok, 4 700 kr

Tillkommer:

80 min. körlektion förskottsbetalning, MOTORCYKEL, 1 300 kr

Hyra inklusive varmkörning i samband med körprov, 1 450 kr

MOPED

Mopedutbildning, klass 1, inkl. körlektioner (Trafikverkets avgifter tillkommer), 5 300 kr

RISKUTBILDNING

Riskutbildning 1(MC), Ej inskriven elev 850 kr, 750 kr
Riskutbildning 1 (Bil), Ej inskriven elev 850 kr, 750 kr
Riskutbildning 2 (MC), 2 950 kr
Riskutbildning 2 (Bil), 2 500 kr

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Handledarutbildning, per person, 440 kr

ÖVRIGA PRISER

Inskrivningsavgift och komplett teoriutbildning BIL/MC, 1 800 kr
Inskrivningsavgift utan teoriutbildning, 200 kr

Klicka här för prislista i pdf-format

Betalning

Enklast är att betala via bankgiro 154-4386.
Glöm inte att ange namnet på ELEVEN.

Du kan också betala med Swish och kontant hos oss.

Swischnr: 123-1052703
swish_logo_primary_RGB-227x300