Eco-Driving

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger. Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt.

EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. EcoDriving vänder sig självklart även till privatpersoner.

Är du intresseard av att låta dig eller ditt företag utbildas i att köra med mindre miljöpåverkan, kontakta oss så lägger vi upp utbildningen särskilt för er.

Kontakta trafikskolan@einarsvensson.se för offert eller förfrågan.