Bilutbildning (B)

Information

Utbildningen praktisk och teoretisk. Vi lägger upp utbildningen särskilt anpassat för dig! Har du särskilda önskemål om din utbildning, meddela oss.

Teoriutbildning

Du ansvar för din utbildning och arbetar självständigt med hjälp av de studiehjälpmedel vi förser dig med. Riskutbildning ingår som en separat del, se nedan.

Praktik

Du kommer att ta körlektioner efter ditt behov. Vi arbetar utifrån en av Transportstyrelsen godkänd kursplan (se fördjupad information nedan). Fråga din lärare om det är något du undrar över. Vi uppmuntrar privat övningskörning. Din handledare är alltid välkommen att åka med på lektionerna.

Riskutbildning

Du som skall ta körkort för bil (B) skall genomgå en särskild riskutbildning. Utbildningen är teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen kommer att genomföras i trafikskolans teorisal, medan den praktiska kommer att genomföras på Glimmingens motorbana i Uddevalla.

Se även Riskutbildning. 

Automatväxlad bil

Vi erbjuder utbildning i automatväxlad bil. Lämpligt för Dig som av någon anledning inte kan eller vill växla.

Prov

Provet gör du på Trafikverket. Provet består av en teoretisk del och en praktisk. Du gör vanligtvis båda proven samma dag.

Fördjupad information

Här kan du läsa lite mer fördjupat om hur utbildningen går till. Detta är översiktsdelen i den undervisningsplan vi använder oss av. Om du vill läsa hela är du välkommen att göra det på trafikskolan där vi har hela planen i en pärm.
Klicka här (pdf)

ÖVERSIKT BILUTBILDNING (B)

Lärarledd teoriutbildning:
Praktik: Ja, utifrån Ditt behov enligt en särskild kursplan
Material: Ingår i startpaketet

Föranmälan: Nej
Tillgång till skolans studiehjälpmedel : Ja, obegränsat
Distanstester via internet: Obegränsat antal test ingår vid köp av Startpaket/Teoripaket
Riskutbildning: Ja, obligatoriskt
Pris per körlektion: 650kr. Paket finns att köpa.
Kontaktperson B-utbildning: Martin Aronsson