Taxiutbildning

Allmän information

Vi utbildar Dig till taxiförare. Vårt upplägg bygger på att Du träffar en lärare som introducerar Dig i studiematerialet och Ni drar tillsammans upp riktlinjerna för Dina studier. Därefter studerar Du huvudsakligen självständigt. Vill Du ha mer hjälp ordnar vi naturligtvis det.

Teoriundervisning

Du arbetar självständigt med Ditt studiematerial och med hjälp av våra datorer.

Praktik

Körning ingår utifrån Ditt behov enligt en särskild kursplan. Krav, se under rubriken ”prov” nedan.

Distansundervisning

Du kan studera delvis på distans, kontakta oss så berättar vi mer.

Kursplan

1. Kartläsning
2. Säkerhet och beteende
3. Lagstiftning

Prov

Provet avlägger Du på Vägverket. Du skall avlägga tre teoretiska prov och ett praktiskt. I de teoretiska ingår kartläsning, säkerhet och lagstiftning. Körprovet bygger huvudsakligen på att Du skall kunna köra säkert, miljövänligt och med flyt. Din körning skall vara betydligt bättre än den genomsnittlige trafikanten.

Översikt Taxi

Lärarledd teoriutbildning: Nej, du studerar själv men kan få hjälp vid behov
Praktik: Ja, utifrån Ditt behov enligt en särskild kursplan
Material: Ingår, dock ej kartbok som vi lånar ut
Kursstart:
Föranmälan:
Distanstester via internet: Nej
Riskutbildning: Nej
Pris för denna utbildning: 1 250 kronor. Eventuella körlektioner tillkommer till ordinarie pris för körlektion, se prislista.
Kontaktperson taxiutbildning: Per Svensson