Riskutbildning del 2 för MC (A)

Allmän Information

Riskutbildningen är en del av körkortsutbildningen. Riskutbildningen är obligatorisk och måste vara genomförd innan provet på Trafikverket. Det är obligatoriskt att delta för den som skall ta körkort med behörighet A eller B. Detta gäller även den som har körkort, t.ex. har B men söker A. Även den som tar om sitt körkort skall genomgå utbildning, även om man tidigare deltagit i Riskutbildning.
Utbildningen kommer att hållas på Glimmingens motorbana i Uddevalla.

Innehåll

Riskutbildning del 2 handlar om hastighet, säkerhet, risksituationer och körning under särskilda förhållanden. Riskutbildningen ska ske i slutskedet av körkortsutbildningen. Det är viktigt att du kan manövrera fordonet så att du tillgodogör dig utbildningsmomenten. Utbildningen är cirka fyra timmar och består av praktiska riskutbildningsmoment på banan samt genomgång och diskussion i grupp.

Förkunskapskrav

För att delta är det ett krav att du skall kunna hantera en motorcykel, d v s styra, gasa och bromsa i höga hastigheter. Din MC-lärare kan bedöma om dina kunskaper är tillräckliga. Om du saknar tillräckliga kunskaper kan din utbildning avbrytas och du kan tvingas boka en ny tid.

Krav

För att bli godkänd krävs också att du deltar och visar ett engagemang i utbildningen. Vid utbildningstillfället krävs det att du kan legitimera dig. Godkänd legitimation är Pass, körkort och annan godkänd legitimation försett med välliknande foto.

Utbildare

Denna del av riskutbildningen finns numera i Uddevalla. Utbildningen anordnas av Fyrbodals Trafik- och Riskövningscenter på Glimmingen i Uddevalla. Instruktörer är Jan Svensson (Svenssons Trafikskola), Henrik Bohlin (Centrala Trafikskolan), Kenneth Lindeskär (Trestads Trafikskola, Vänersborg) samt Hans Andersson (Kuingsportens Trafikskola).

Bokning

Trafikskolan bokar utbildningen i samråd dig.

Översikt Riskutbildning del 2

Lärarledd undervisning: 4 timmar
Praktik: Ja
Material: Nej
Närmaste kursstart: Kontakta din lärare!
Föranmälan: Ja, obligatoriskt
Tillgång till trafikskolans studiehjälpmedel: Nej
Distanstester via internet: Nej
Pris för denna utbildning: Se prislista
Kontaktperson Riskutbildning Del 2: Jan Svensson