Riskutbildning del 1 för MC (A)

Allmänt

Riskutbildning 1 är en teoretisk utbildning som bygger på att Du som elev skall få en djupare förståelse för de risker som omger oss trafikanter och vilka psykologiska mekanismer som bidrar till att vi tar medvetna risker i trafiken. Vi kommer också att prata om alkohol och droger. Riskubildningen för MC liknar den för bil, men har ett större fokus på motorcyklisten.

Kursplan

Här kan du läsa en kortfattad översikt om hur vi lägger upp vår utbildning här på Svenssons Trafikskola i Uddevalla. Klicka här.

Detta skall vara klart innan kursen

  • Du SKALL ha ett körkortstillstånd, i annat fall kan vi inte examinera dig efter kursen och du kan tvingas gå om kursen igen vid ett senare tillfälle.
  • Du SKALL kunna visa upp en GILTIG legitimationshandling i samband med kurstillfället
  • Du SKALL kunna betala kursen vid kurstillfället eller genom en inbetalning i förväg. Kontakta oss för närmare information.

Språk

På riskutbildning del 1 är undervisningsspråket svenska.

Översikt Risk 1 MC

Lärarledd undervisning: 3 timmar
Praktik: Nej
Material: Nej
Närmaste kursstart: Se schema
Föranmälan: Ja, obligatoriskt
Tillgång till trafikskolans studiehjälpmedel: Nej
Distanstester via internet: Nej
Pris för denna utbildning: 700 kronor
Kontaktperson Riskutbildning Del 1 MC: