MC-utbildning (A)

Allmän information

Utbildning gällande motorcykelkörkort för tung- och mellan motorcykel. Utbildningen pågår normalt från april till september.

Teoriutbildning

Du ansvar för din utbildning och arbetar med de hjälpmedel vi förser dig med.  Du använder dina böcker och arbetar vid våra datorer eller hemma genom att logga in via vår hemsida.

Praktik

Du kommer att ta körlektioner utifrån ditt behov. Vi arbetar med utgångspunkt från en av Transportstyrelsen godkänd kursplan. Fråga din lärare om det är något du undrar över.

Riskutbildning

Du som skall ta körkort för MC (A) skall genomgå en särskild riskutbildning. Utbildningen är praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen kommer att genomföras i trafikskolans teorisal, och den praktiska utbildningen kommer att genomföras på en avlyst MC-bana.
Se även Riskutbildning.

Vi är stolta över att vara mc-instruktörer

Därför tar vi vårt jobb på stort allvar. Du märker det på att vi gärna kör motorcykel själva, antingen framför för att visa och demonstrera eller bakom för att se efter att du lärt dig rätt. Ibland sitter vi bakom dig på motorcykeln så att du får skjutsa eller så skjutsar vi dig om det är något vi vill att du skall förstå lite extra bra. Under körlektion kommunicerar elev och lärare med hjälp av trådlös utrustning.

Personlig skyddsutrustning

Att köra motorcykel är inte utan en viss risk. Vi ser därför gärna att du köper en egen skyddsutrustnig för att du skall köra så säkert som möjligt. Du får gärna hyra elevutrustning av oss om du inte hunnit köpa!

Körning på MC-bana

En del av utbildningen är s.k. manöverkörning. Den delen utför vi oftast på en särskild bana. Vi har egen bana vid Glimmingen. Om du vill veta mer om MC-banan, kolla länken här (lagtext). Information om MC-bana.

Riskutbildning

Riskutbildningen är uppdelad på två delar, del 1 är teoretisk och del 2 är praktisk. Vi ansvarar själva för båda utbildningarna. Del 1 har vi i vår teorisal och del 2 på Glimmingens motorbana i Uddevalla.

Prov vid Trafikverket

Utbildningen avslutas med att du som elev genomgår ett körkortsprov vid Trafikverket. När utbildningen är genomförd bestämmer du tillsammans med din lärare när provet skall genomföras. Vi bokar provtiden och reserverar en av våra motorcyklar för dig!

ÖVERSIKT MC-KÖRKORT (A)

Lärarledd teoriutbildning:
Praktik: Ja, utifrån Ditt behov enligt en särskild kursplan
Material: Ingår i MC-paketet
Kursstart: Kursstart varje torsdag. Körning vår – sommar – höst
Föranmälan: Nej, inte för teorikursen
Tillgång till skolans studiehjälpmedel (datorer): Ja, obegränsat
Distanstester via internet: Obegränsat antal test ingår vid köp av MC-paket
Riskutbildning: Ja, obligatoriskt
Pris för denna utbildning: Se prislista för aktuell information
Kontaktperson för MC-utbildningen: Jan Svensson

Krypkörning
Undanmanöver i högfartsbanan. Här gäller det att våga hålla konstant fart.
Det krävs en del tålamod för att bli säker i lågfartsbanan.