Funktionshinder

Vi erbjuder dig hjälp med körkortet även om du har ett funktionshinder.

Anpassad bil

Vi kan hjälpa Dig som har funktionshinder. Vi har en helt ny bil anpassad särskilt för Dig som inte kan använda Dina fötter. Bilen har ett handreglage. Om Du vill köra med anpassad bil, kontakta oss för att diskutera hur vi enklast kan lägga upp Din utbildning.

Dyslexi

Många elever har dyslexi, d.v.s. svårigheter att läsa eller skriva. Dyslexi kan förekomma i olika grader. Numera är det möjligt att få göra ett muntligt prov vid Trafikverket, men för att få lov att genomföra ett muntligt prov skall eleven först ha genomgått en dyslexiutredning. Resultatet av utredningen skall bifogas ansökan om muntligt prov till Trafikverket.

Svenssons Trafikskola kan erbjuda elever en dyslexiutredning. Utredningen skall dels vara underlag vid ansökan om teoretiskt prov, men i första hand är syftet att genom utredningen fastställa den enskilde elevens individuella behov av hjälp, stöd eller särskilt anpassade inlärningshjälpmedel under elevens studietid.

Det är mycket angeläget att elever med dyslexi eller inlärningssvårigheter deltar i vår lärarledda teoriundervisning.

Döva

Vi har erfarenhet av att utbilda döva. Utbildningen i övningsbilen sker tillsammans med en tolk som medföljer under lektionen. Tolken tolkar från baksätet genom en särskilt monterad spegel. Det finns teorimaterial som är översatt till teckenspråk. Vi hjälper Dig på bästa sätt.

Övriga funktionshinder

Kontakta oss för rådgivning!
Kontaktperson funktionshinder: Jan Svensson, 0522 – 191 00, jan@einarsvensson.se